I sommar kommer Trädgårdscaféet, husen på Stommen och Kyrkan vara öppna
torsdag – söndag från den 9 juli till den 2 augusti
Musikunderhållning i trädgården på torsdagarna
Mer information om musiker kommer senare

Mossebodagen
Lördagen den 15 augusti kommer det att spelas teater i Stommens trädgård med föreställningen ”Pest eller kolera”
Flera föreställningar planeras under dagen, kaffeservering i Sockenstugan och kyrkan öppen för visning.
Mer information kommer senare
Ett samarrangemang mellan Hembygdsföreningen, Kindsguiderna och Svenska Kyrkan