Mossebo-boken

Mossebo Sockenbok utgavs 1994 av Mossebo Bygdekommitté. Boken är i A4-format med 560 sidor, namn och födelsedata på alla som bott på gårdar, torp och backstugor från 1750-talet och fram till 1994.
Du kan bl. a. läsa om de gamla kyrkorna från medeltiden, skolorna, de tre säterierna Mossebo, Qvarsebo och Malsbo samt Grönhults Gästgiveri, Bollsjö glasbruk och mycket annat. Boken har ett personregister med ca 4 500 namn och ca 400 bilder. Mossebo-boken kostar 440 kronor. Vi skickar den gärna, och då tillkommer frakt.

Beställning av boken kan göras genom:

Stina Lind
Mossebo Yttergården
514 91 Tranemo
Tel: 070-2927712
Beställ boken via e-post

bok