Crister Persson
Ordförande
Mossebo Bergklinten
514 91 Tranemo
Tel. 0325-75135
Epost
Stephan Bergman
Vice ordförande
Mossebo Smedjan
514 91 Tranemo
Tel. 0325-75058
Epost
Barbro Nilsson
Sekreterare
Mossebo Björkebo
514 91 Tranemo
Tel. 0325-75042
Epost
Stina Lind
Kassör
Mossebo Yttergården
514 91 Tranemo
Tel. 0325-75001
Epost
Ulla-Britt Johansson
Ledarmot
Birgit Lundin
Ledarmot
Gunnemar Karlsson
Ledarmot